Projekčno inžinierske práce

 

projektant

projekčno inžinierske práce

Poskytujem komplexné služby v oblasti projektovej a inžinierskej činnosti, a to od pomoci pri výbere a získaní vhodnej lokality pre výstavbu, vypracovania štúdie pre zamýšľané stavebné dielo s komplexným vyhodnotením výhodnosti vybraných návrhov, cez komplexné spracovanie projektovej dokumentácie až po vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia  stavby.  

projekčná činnosť

 • projekty pozemných stavieb
 • projekty rekonštrukcií stavieb alebo ich interiérov
 • energetické posudky stavieb
 • vizualizácie a 3D návrhy interiéru a exteriéru

dokumentácia

 • Projekt pre územné konanie
 • Projekt pre stavebné povolenie
 • Projekt pre realizáciu stavby  

 

             

grafický design

 • vizitky
 • logo spoločnosti
 • plagáty
 • transparenty
 • reklamné letáky
 • billboardy

 

 

126361
© 2010 All rights reserved. Created by Mintendo